ALTIN KADEH GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

A. GİZLİLİK

1. Veri Sorumlusunun Kimliği
Altınkadeh.com olarak, veri sorumlusu olduğumuz https://altinkadeh.com/ (“Altın Kadeh”) internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. İşlenen Kişisel Veriler
Altın Kadeh internet sitesini ziyaret etmek ve sunduğu hizmetlerden yararlanmak amacıyla aşağıda yer alan genel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 • Ad, soyad, doğum tarihi dahil kimlik verileriniz,
 • E-posta adresi dahil iletişim verileriniz,
 • Konum bilginiz dahil lokasyon verileriniz,
 • IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret, geçirilen süre ve hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz.

3. İşleme Amaçları
Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:

 • Kullanıcıların internet sitesini gezebilmesi ve sitenin özelliklerini kullanabilmesi;
 • İnternet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla gönderilen sorulara, taleplere, şikayetlere ve diğer iletişimlere cevap verebilmek;
 • Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlayabilmek;
 • İnternet sitesine erişilmesine izin verilen konumun dışında bulunan kişilerin erişimini engelleyebilmek;
 • Hukuki yükümlülükler gereği yasal satın alma yaşından küçüklerin internet sitesine erişimini engelleyebilmek;
 • Tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve bu reklamların etkinliğini ölçebilmek.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kanun’un 8. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısının 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, hosting (barındırma) hizmeti alınan firmalara, iş ortaklarına, hukuken yetkili kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, doğrudan yazılı olarak iletişim formu üzerinden tarafınızca iletilen ve internet sitesi aracılığıyla toplanan bilgilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • KVKK madde 5/1’de belirtilen açık rızanızın alınması
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.
  – Örneğin, internet sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla gönderilen sorulara, taleplere, şikayetlere ve diğer iletişimlere cevap verebilmek adına kimlik ve iletişim bilgilerinizin işlenmesi.
  – Örneğin, internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması.
 • Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
  – Örneğin, talep edilmesi halinde kişisel verilerinizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.
  – Örneğin, internet sitesine erişmemesi gereken kişilerin erişimlerini engellemek amacıyla doğum tarihi ve konum bilgilerinizin işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
  – Örneğin, sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.

6. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız
İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemiz üzerindeki iletişim formunu kullanarak iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.

B. ÇEREZLER

1. Amaç
Altınkadeh.com olarak, internet sitemizin (https://altinkadeh.com/) düzgün çalışmasını sağlamak ve ziyaretçilerimize (“Kullanıcı(lar)” veya “siz”) en alakalı hizmetleri sunmak amacıyla cihazlarına birtakım çerezler yerleştirmekteyiz. İşbu Çerezler Bölümü, size çerezler ve çerezlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Çerez Nedir?
Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bu metin dosyaları ile beraber web işaretçileri, pikseller veya etiketler gibi diğer takipçiler de işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısı kapsamında çerez olarak kabul edilecektir.

3. Çerez Kullanım Amaçları
Çerezleri aşağıdaki amaçlarla kullanmaktayız:

 • Sitenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi,
 • Kullanıcıların site üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmet ve özelliklerden faydalanabilmesi,
 • Kullanıcıların site üzerindeki tercihleri üzerinden sitenin işlevli hale getirilmesi ve sitenin kullanıcılara uygun şekilde kişiselleştirilmesi,
 • Ziyaretçilerin site kullanımlarının analiz edilmesi ve site üzerindeki genel eğiliminin tespit edilmesi,
 • Elde edilen ziyaret verilerinin kullanılarak yeniden pazarlama faaliyetleri için medya destekleme çalışmalarında kullanılması.

4. Çerezlerin Genel Özellikleri
Çerezler, sitemizde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak işlev göstermektedir. Oturum çerezleri, tarayıcınızı kapatmanız ile birlikte çalışmayı durdurmaktadır. Kalıcı çerezler ise hard diskinizde uzun süre boyunca kalabilmektedir.

5. Kullanılan Çerezlerin Türleri
Sitemizde kullanılan çerezlerin türlerini aşağıda listelenmiştir.

i. Gerekli Çerezler
Bu tür çerezler, internet sitemizin güvenli şekilde çalışabilmesi, kullanıcıların sitemiz üzerinde hareket edebilmesi ve sağlanan hizmetlerden ve özelliklerden faydalanabilmesi için kesinlikle gerekli olan çerezlerdir. Bu tür çerezler internet sitemizin çalışabilmesi için esastır ve kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılamaz.

Çerez İşlevi Açıklama
Oturum Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.
Çerez Tercihi Kullanıcıların çerez tercihlerinin hatırlanması için kullanılır.
Kontrol Kullanıcının internet tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini kontrol için kullanılır.
İçerik Yönetimi İçerik yönetimi sisteminin işlemesi için site tarafından gerekli olan çerezlerdir.
Şablon Tercihi Sitenin planlandığı gibi görünmesine ve hissedilmesine olanak sağlayan çerezlerdir.
Sosyal Paylaşım Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinde sizi tanıyan ve yönlendirmeniz ile sosyal ağ siteleri ve web sitemiz üzerindeki faaliyetleriniz arasında etkileşime olanak sağlayan ve siteler arasında daha sorunsuz geçiş yapmanızı sağlayan bir çerezdir.

ii. Analitik Çerezler
Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlamak amacıyla analitik çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler, toplu bir şekilde bilgi toplayarak sitemizin nasıl kullanıldığına dair bize fikir vermekte ve sitemizi geliştirmemize yardımcı olmaktadır. Örneğin, bu tip çerezler, site üzerinde en çok hangi sayfaların ziyaret edildiğini göstermekte ve site içinde yaşanılan zorlukların kaydedilmesine yardımcı olmaktadır.

Çerez İşlevi Açıklama
Google analitikleri Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamayı sağlar.
Google Tag Manager Google Tag Manager, ziyaretçi hareketlerini izleyip seçime bağlı olan kullanıcı davranışlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmeyi sağlayan bir kod grubudur. Dönüşüm izleme, site analizi, yeniden pazarlama gibi izleme amaçları için kullanılabilir.
Facebook Pixel Bu kod, kullanıcıların Facebook Business Manager altında verdikleri reklamların etkinliğini ölçmesini sağlayan analiz aracıdır. Facebook Pixel kodu ile Facebook reklamlarının performans takibi sağlanabilir, dönüşümleri takip edilebilir, reklam optimizasyonları yapılabilir, hedef kitleler oluşturulabilir.
Yandex Metrika Kullanıcıların siteye ilk girişleri, reklam engelleyen yazılım kullanıp kullanmadıkları, sitedeki davranışları ve aramalarının analizini sağlar.
Youtube Sitede Youtube videolarının yer aldığı sayfalarda kullanıcıların band genişliği ve davranışlarının takibi için kullanılır.
Google DoubleClick Bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla, reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi kullanıcısının hareketlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.
Adobe Analytics Ziyaretçilerin web sitesi kullanımını değerlendirmek, web sitesi faaliyeti ile ilgili istatistiki raporları derlemek için kullanılır.

iii. Reklam/Pazarlama Çerezleri
Reklam/pazarlama çerezleri reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılmaktadır. Bu çerezler, kullanıcıların tarayıcılarınızı ve cihazlarını tanımlayarak çalışırlar. Kullanıcıların ilgi alanlarının profillerini oluşturmak ve kullanıcılara diğer internet sitelerinde alakalı reklamlar göstermek amacıyla kullanılır. Bu tür çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde, tarafınıza hedefli reklamlar gösterilmez.

Çerez İşlevi Açıklama
_fbp Bu çerez, Facebook tarafından, bu web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamıyla desteklenen dijital bir platformda olduklarında reklam vermek için ayarlanır.
Google (Yeniden Pazarlama) Google, bu çerezi Google ortak web sitelerinde size hedefe yönelik reklamlar sunabilmek maksadıyla web sitelerimizde hangi içerikle etkileşime girdiğinizi anlamak ve böylece web site(leri)mizde etkileşime girdiğiniz içeriğe dayalı olarak birtakım hedefe yönelik reklamlar sunabilmek için kullanır.

6. Çerezler Nasıl Kontrol Edilir/Devre Dışı Bırakılır?
Çerez tercihlerinizi, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın sunmuş olduğu imkanlara göre, çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı alabilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir ya da silebilirsiniz. Çerezlerle alakalı tercihler, sitemize erişim sağladığınız her bir cihaz (tarayıcı ayarları) özelinde ayrı olarak silinmesi gerekmektedir.

Çerezleri nasıl etkinleştireceğiniz, devre dışı bırakacağınız ya da kaldıracağınıza ilişkin bilgiler, internet tarayıcısı sağlayıcısının sitesindeki Yardım ekranında yer almaktadır

Bazı çerezleri devre dışı bırakmanız halinde sitemizin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Eğer ziyaret ettiğiniz internet sitelerinden kalan çerezlerin hepsini temizlemek istiyorsanız, aşağıdaki linkleri kullanarak, izleme çerezlerinin silinmesini sağlayan bu iki programı indirebilirsiniz:

7. Bize Ulaşın
Şirket, işbu Gizlilik ve Çerez Uyarısının hükümlerini dilediği zaman değiştirebilecektir. Yaptığımız değişikliklere ilişkin gerekli bilgilendirmeleri internet sitemiz (https://altinkadeh.com/) üzerinden veya bize bildirmiş olduğunuz e-posta adresiniz üzerinden sizlerle paylaşacağız.

18 yaşından büyük olduğunuzu ve lokasyonunuzun Kıbrıs olduğunu teyit edin.

- -